Blog

Utvecklingen går framåt med rekordfart, så snabbt att vi nästan inte hänger med i svängarna. Från tiden efter andra världskriget började teknikbranschen att expandera och för varje stort framsteg sade man att nu kan man nog inte driva uppfinningarna ytterligare framåt, nån gång måste det ta stopp. Men några hack i maskineriet blev det aldrig, tvärtom.

 

Utvecklingen
En viktig faktor är datatekniken och alla elektroniska uppfinningar i dess kölvatten. För vanligt folk var modern tids första stora innovation tv:n. Nu kan vi se film och bilder i realtid i en liten mobiltelefon. Telefonens lurar har ersatts av videosamtal där en person på ena sidan jordklotet kan prata och se den kommunicerande motparten på andra sidan. Våra gräsmattor klipps av robotar och samma typ av robot städar våra hem. VR Virtual (virtuell) Reality använder visserligen programvara men den måste styra till nya hårdvara, delar i tekniken som utvecklas efter det behov som datorprogrammet kräver.

 

Hårda och mjuka delar
Hårdvara är maskindelar som i elektronik blir komponenter i datorer. För det är datorer som driver olika uppfinningar som robotar. I en dator eller andra elektroniska komponenter är hårdvara de delar som man kan känna på med sina händer eller som man ser med sina ögon. Det skulle även kunna vara metall eller trä men nu talar vi om elektronik. Motsatsen är programvara, det inprogrammerade språk som talar om vad datorn ska göra. Idag talar man även om artificiell elektronik, datorer som i stort sett kan tänka själva.

 

Några typer av hårdvara i en dator

  • Motherboard – Moderkort
  • CPU Central Processing Unit – Processor
  • GPU Graphics Processing Unit – Grafikkort
  • HDD Hard Disk Drive – Hårddisk
  • Ljudkort
  • Nätaggregat eller adepter
  • RAM och ROM Random Access Memory/ Read-only Memory

 

Kör utan chaufför
En alldeles ny teknik är att övervaka processer inom industri och tillverkning. Som exempel på vad sådan övervakning bygger på tar vi en vanlig kroppstermometer. Man vet vad normal temp ska vara och om den visar över eller under har ett problem uppstått. På samma sätt kan en process övervakas för att finna ut var och när onormala avvikelser förekommer och på så sätt snabbare åtgärda. Allt detta med ny datateknik. Det kallas självövervakning för innovation. Ett högskoleprojekt genomförde ”avlyssningar” på en trafikbuss olika komponenter vilka är ett hundratal till antalet. Bussen har egen felsökning men genom att passivt kontrollera och jämföra fler fordon kunde man peka på avvikelser.

 

Med detta som grund startade nya forskningsprojekt för bland annat drift av värmepumpar och fjärrvärme inom industrins nätverk. Tesla-bilar har avancerad teknik som man tror att i en nära framtid kommer att innebära självkörande bilar. Det handlar inte om nya bilar utan om den teknik som bilarna är utrustade med oavsett modell.

 

Kommentera